Ambitie

Gebaseerd op dalton. Wat betekent dat?

In het daltononderwijs ligt het accent op ontdekken wie je bent, waar je goed in bent, hoe je wilt zijn, wat je wilt bijdragen en wat je zelf nog wilt leren. Samen met anderen én in de wereld. Op een daltonschool zijn er vijf uitgangspunten, ook wel pijlers of kernwaarden: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, reflectie, effectiviteit en samenwerken.

“Kinderen willen wel leren als ze gezien en gehoord worden. Door ze eigenaar te maken van hun eigen leerproces en aandacht te hebben voor de persoonlijke ontwikkeling ontstaat er ruimte en enthousiasme. In dit onderwijsconcept hebben we dit weten te creëren voor onze leerlingen.”

Rémy van Kasteren, onderwijsontwikkelaar en -adviseur

Dit delen:

Laatste Nieuws